Fahrzeugdaten Dethleffs Globebus I6:

Start
Womo-01
WoMo-02
WoMo-03
WoMo-04
WoMo-05
WoMo-06
WoMo-07
WoMo-08
WoMo-09